Stara szuflada

Co jakiś czas chcemy wrzucać zdjęcia otrzymane od naszych sympatyków i mieszkańców Tarnogrodu i okolic. Chcemy razem w Wami odnajdywać osoby i miejsca nieznane. Wspólnymi siłami uda nam się rozpoznać twarze czy miejsca nierozpoznane.